Miesiąc: wrzesień 2020

AktualnościTeksty DDAZdrowienie

Nowe wersje tłumaczeń podstawowych tekstów DDA

Na stronie internetowej Intergrupy DDA są dostępne nowe propozycje tłumaczeń podstawowych tekstów DDA: Rozwiązanie, Problem,Dwanaście Kroków, Dwanaście Tradycji,Dwanaście Koncepcji, Lista Cech DDA, Obietnice DDA. Komisja Tłumaczeń Intergrupy zachęca do zapoznania się z nowymi wersjami tłumaczeń oraz do umieszczania uwag i komentarzy w zakresie w/w propozycji tłumaczeń.

Read More
Kroki DDA

II Krok DDA – kilka refleksji

Jeśli przeszedłeś przez Krok I DDA to zdobyłeś świadomość swojej dysfunkcji wyniesionej z domu rodzinnego. Pracując na I Kroku DDA uświadomiłeś sobie także swoją bezsilność wobec wielu problemów Twojego dorosłego życia wynikających z dorastania w rodzinie dysfukcyjnej. Krok II DDA jest zaproszeniem do refleksji kim jest dla Ciebie jest Siła Wyższa, którą wiele osób rozumie jako Boga. Krok II DDA jest także zaproszeniem do przemyślenia czym dla Ciebie jest zdrowie i zdrowienie na Programie DDA.

Read More
cytaty dla ddaZdrowienie

Inspirujące cytaty o przyjaźni dla DDA

Dzisiaj kolejne inspirujące cytaty dla DDA, tym razem o przyjaźni. O przyjaźni pisali: Albert Camus, Antoine de Saint-Exupéry, Paulo Coelho, Ignacy Krasicki, Augustyn, Arystoteles, Platon, Tomasz z Akwinu, Jan Paweł II, Ignacy Krasicki, Phill Bosmans.

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.
Albert Camus
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.
Antoine de Saint-Exupéry
Ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie posiadają przyjaciół.
Antoine de Saint-Exupéry

Read More
Teksty DDAZdrowienie

Modlitwa o pogodę Ducha DDA

Dzisiaj kilka słów o oficjalnej modlitwie o pogodę ducha wspólnoty DDA. Modlitwa składa się z trzech próśb:
o akceptacje innych takimi jakimi są,
o odwagę na drodze zmian samego siebie,
o mądrość i zrozumienie, że zmianę świata mam zacząć od samego siebie.
Modlitwa ta o przypomina, że źródłem akceptacji, odwagi i mądrości jest Bóg a podstawą życia DDA postawa pogody ducha. Modlitwa o Pogodę Ducha wskazuje, że droga zdrowienia to droga zmiany samego siebie. Pragnienie zmiany wszystkiego i wszystkich z wyjątkiem samego siebie nie jest zgodne z duchem Programu DDA. Jeśli jesteś na Programie DDA to znajdź chwilę i módl się o Pogodę Ducha każdego dnia.

Read More
error: Content is protected !!