Krok V DDA – kilka refleksji

Krok V DDA: Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Krok V DDA według Tony A.: Wyznaliśmy Naszej Sile Wyższej, sobie i drugiemu człowiekowi istotę porzucenia nas w dzieciństwie.
Steps V ACA: Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. (wersja angielska)

Krok V DDA jest krokiem zaufania i budowania relacji z samym sobą, z drugim człowiek oraz z Bogiem. Osoby, które przeszły przez Pogram DDA mówią, że Krok V jest krokiem wyjścia z izolacji i osamotnienia. Krok V jest krokiem akceptacji trudnej prawdy o sobie. Krok V DDA jest kolejnym krokiem na drodze pojednania z samym sobą.
Krok V DDA jest zmierzeniem się z trzema zasadami rodziny dysfunkcyjnej : nie ufaj, nie czuj, nie mów. Osoby, które przeżyły dzieciństwo w rodzinie dysfunkcyjnej mają problemy z mówieniem o swoich uczuciach, o swoich potrzebach oraz swoich pragnieniach. Podstawą do pracy na kroku V jest krok IV
W kroku V wyznajemy czyli mówimy towarzyszowi podróży o tym jakie ważne skutki wywołało nasze dzieciństwo w dysfunkcyjnej rodzinie w naszym dorosłym życiu. W Kroku V warto zastanowić się jak cechy dda wpłynęły na Twoje decydujące wybory w dorosłym życiu. Które cechy Twoich wadliwych wzorców przyjaźni, miłości wpłynęły negatywnie na Twoje dorosłe życie. Dla wielu osób z syndromem DDA źródłem wielu istotnych błędu było zdeformowane postrzeganie otaczającego świata, czy działań innych ludzi i Boga określane często jako błędy poznawcze. Błędy w życiu DDA mogą mieć wiele przyczyn. Na podejmowane decyzje może wpływać zarówno niskie poczucie wartości jaki i prokrastynacja, perfekcjonizm, tłumienie emocji czy nawet nałogowe regulowanie emocji za pomocą zakupów czy zajadania emocji. Wyznanie istoty swoich błędów drugiemu człowiekowi i Bogu to kolejny krok na drodze Twojej zmiany. Jeszcze jedna sugestia dotycząca Kroku V DDA. Wyznanie istoty swoich błędów warto uczynić przed osobą, która zna Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA. Krok V DDA jest kolejnym krokiem budowania swojej samoświadomości na Programie DDA.

Pytania do Kroku V DDA/DDD:
1. Które cechy DDA najbardziej przeszkadzają w Twoim życiu?
2. Jak porzucenie w dzieciństwie wpłynęło na Twoje dorosłe życie?
3. Jak rozumiesz określenie “istota błędów”?
4. Jak cechy lustrzane DDA wpłynęły na Twoje życie?
5. Jakie wartości duchowe odkryłeś w kroku V DDA?

error: Content is protected !!