poznawanie emocji

Artykuły o DDAZdrowienie

Po co poznawać i przeżywać swoje emocje?

Dzisiaj polecam interesujący artykuł dr Marka Dziewieckiego o poznawaniu i przeżywaniu emocji i uczuć. Autor tego artykuł pisze, że emocje są nie tylko źródłem informacji. Emocje radosne niosą ze sobą także energię i mobilizację do działania pozytywnego a emocje bolesne siłę do powstrzymywania się od działań szkodliwych. Dr Marek Dziewiecki wskazuje na to, że poprzez poznanie i przeżywanie emocji i uczuć mamy większy mamy dostęp do informacji o nas samych i naszej sytuacji życiowej i większą mamy szansę na dojrzałe postępowanie i na odpowiedzialne kierowanie życiem.

Read More
error: Content is protected !!