Nowe wersje tłumaczeń podstawowych tekstów DDA

Na stronie internetowej Intergrupy DDA są dostępne nowe propozycje tłumaczeń podstawowych tekstów DDA: Rozwiązanie, Problem,Dwanaście Kroków, Dwanaście Tradycji,Dwanaście Koncepcji, Lista Cech DDA, Obietnice DDA. Komisja Tłumaczeń Intergrupy zachęca do zapoznania się z nowymi wersjami tłumaczeń oraz do umieszczania uwag i komentarzy w zakresie w/w propozycji tłumaczeń.

Czytaj dalej

Modlitwa o pogodę Ducha DDA

Dzisiaj kilka słów o oficjalnej modlitwie o pogodę ducha wspólnoty DDA. Modlitwa składa się z trzech próśb:
o akceptacje innych takimi jakimi są,
o odwagę na drodze zmian samego siebie,
o mądrość i zrozumienie, że zmianę świata mam zacząć od samego siebie.
Modlitwa ta o przypomina, że źródłem akceptacji, odwagi i mądrości jest Bóg a podstawą życia DDA postawa pogody ducha. Modlitwa o Pogodę Ducha wskazuje, że droga zdrowienia to droga zmiany samego siebie. Pragnienie zmiany wszystkiego i wszystkich z wyjątkiem samego siebie nie jest zgodne z duchem Programu DDA. Jeśli jesteś na Programie DDA to znajdź chwilę i módl się o Pogodę Ducha każdego dnia.

Czytaj dalej
error: Content is protected !!