Kroki DDAMitingi DDATeksty DDAZdrowienie

12 Kroków powrotu do zdrowia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików według Tonego A. współzałożyciela wspólnoty DDA

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec skutków życia z alkoholizmem i że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przynieść nam klarowność.
 3. Postanowiliśmy praktykować kochanie siebie oraz zaufać Sile Wyższej jakkolwiek ją rozumiemy.
 4. Dokonaliśmy nie obwiniającego obrachunku naszych rodziców, ponieważ w gruncie rzeczy staliśmy się nimi.
 5. Wyznaliśmy Naszej Sile Wyższej, sobie i drugiemu człowiekowi istotę porzucenia nas w dzieciństwie.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi do rozpoczęcia procesu zdrowienia z pomocą naszej Siły Wyższej.
 7. Z pokora zwróciliśmy się do naszej Siły Wyższej o pomoc w naszym procesie zdrowienia.
 8. Zapragnęliśmy aby się otworzyć na przyjęcie bezwarunkowej miłości od naszej Siły Wyższej.
 9. Zapragnęliśmy akceptacji naszej własnej bezwarunkowej miłości poprzez zrozumienie, że nasza Siła Wyższa kocha nas bezwarunkowo.
 10. Prowadziliśmy obrachunek osobisty, a także kochanie i akceptowanie siebie.
 11. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z nasza Siłą Wyższą, modląc jedynie o poznanie jej woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Staliśmy się przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków i kontynuujemy kochanie siebie oraz praktykowanie tych zasad we wszystkich naszych poczynaniach

Uwagi: Kroki te pochodzą z książki „ The Laundry List” napisanej przez Tonego A. i Dana F. Została ona wydana tylko raz, w 1991 roku. Tony A. zmarl w roku 2004.Pozycję tę można nadal kupić, jednak jej ceny są dość wysokie (nowe oraz używane pozycje są dostępne np. na stronie Amazon oraz ebay). W tej książce opisane jest wiele ważnych kwestii dotyczących procesu zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkocholików. Tony dzieli się w niej swoim doświadczeniem oraz sugestiami. Tony A. jest twórca oficjalnych materiałów DDA, takich jak: Rozwiązanie, 14 cech DDA (The Laundry List). Część kroków, która została zaznaczona pogrubioną czcionką jest częścią, która różni się od tradycyjnych kroków.

Jest to tłumaczenie nieautoryzowane.

#12 Kroków DDA według Tony A.

#12 Kroków DDA

#12 Kroków DDD

 

 

error: Content is protected !!