AktualnościRekolekcje dla DDA

Schody. Psychologia w służbie duchowości

Psychologią – jako dziedziną świecką, można się zająć i pokierować nią tak, aby wspierała poszukiwania Królestwa Bożego. Owo Królestwo Boże rozumiemy jako czas i miejsce, w którym człowiek w wolności wchodzi w relację z Bogiem jako królem i z zaufaniem przebywa w Jego obecności wierząc w Jego opiekę nad sobą. Psychologię z kolei pojmujemy jako dziedzinę zajmującą się życiem wewnętrznym człowieka – jego ukrytymi przed bezpośrednią obserwacją procesami: tęsknotami, pragnieniami, potrzebami, wartościami, uczuciami, myślami i decyzjami, oraz wpływem tych procesów na działania podejmowane samodzielnie lub w relacji z innymi.

Uważamy, że poznanie siebie, zrozumienie własnych wewnętrznych mechanizmów, może znacząco pomóc człowiekowi regulować swoje życie psychiczne i w ten sposób ułatwić mu szukanie Królestwa Bożego. Nieświadomość co do swojej kondycji psychicznej oraz mechanizmów wpływających na uczucia, myśli i decyzje człowieka może człowiekowi utrudniać zbliżanie się do Boga. Dlatego naszym zadaniem jest, aby lepiej siebie poznać i lepiej móc sobą zarządzać. I taką funkcję lub – mówiąc bardziej górnolotnie, misję – mają spełniać Schody –  weekend psychologii w służbie duchowości: wykorzystujemy wiedzę psychologiczną, aby ułatwiać sobie prowadzenie życia duchowego.

Skąd tytuł Schody? Ze skojarzeń: z drabiną Jakubową (por. Rdz 28,10-22); z dążeniem do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi (por. Kol 3,2; Flp 3,14); z „W górę serca. Wznosimy je do Pana” (por. prefację każdej mszy św.).

Termin: 16 – 18 czerwca 2023

Zapisy: https://ogniskomilosci.pl/rekolekcje-16-18-czerwca-2023/

źródło: https://ogniskomilosci.pl/schody-psychologia-w-sluzbie-duchowosci/

#Psychologia w służbie duchowości

#Duchowość i psychologia

Wszystkie informacje o rekolekcjach, warsztatach czy zlotach zostały zamieszczone nieodpłatnie (pro bono publico).

error: Content is protected !!