Po co są potrzebne Tradycje DDA?

Wielu nowicjuszy dziwi się tym, że na mitingach omawiane są tradycje DDA obok kroków DDA. Od dobrego sponsora DDA można dowiedzieć się, że Program DDA jest Programem 12 Kroku i 12 Tradycji. Kroki DDA mówią jak zdrowieć z syndromu DDA, a Tradycje DDA mówią jak ma działać grupa DDA. Tradycje wyznaczają kierunek działania grupy DDA. 12 Tradycji DDA to dwanaście punktów przetrwania grupy DDA.

Czytaj dalej

Kilka słów o Wspólnocie DDA? 

Wspólnota DDA to światowa wspólnota mężczyzn i kobiet, których dzieciństwo przebiegało w rodzinie z problemem alkoholowych lub w inny sposób dysfunkcyjnych rodzin. Podczas lokalnych mitingów dzielą się oni swoim doświadczeniem dorastania w rodzinach, skutkami przeżycia dzieciństwa w dysfunkcyjnej rodzinie w dorosłym życiu oraz swoim doświadczeniem zdrowienia z syndromu DDA.

Czytaj dalej
error: Content is protected !!