Tradycje DDA

Po co są potrzebne Tradycje DDA?

Wielu nowicjuszy dziwi się tym, że na mitingach omawiane są tradycje DDA obok kroków DDA. Od dobrego sponsora DDA można dowiedzieć się, że Program DDA jest Programem 12 Kroku i 12 Tradycji. Kroki DDA mówią jak zdrowieć z syndromu DDA, a Tradycje DDA mówią jak ma działać grupa DDA. Tradycje wyznaczają kierunek działania grupy DDA. 12 Tradycji DDA to dwanaście punktów przetrwania grupy DDA. Tradycje DDA są szeroko opisane w 19 rozdziale Big Red Book ACA. Tradycje DDA są integralną częścią Programu DDA. Praca tylko na  Krokach DDA nie wystarcza do pełnego wyzdrowienia z syndromu DDA. Tradycją DDA wprowadzają osobę zdrowiejącą na Programie DDA w świat wartości duchowych Wspólnoty DDA/DDD.

Tradycja 1 DDA mówi, że jedność jest warunkiem przetrwania grupy DDA.
Tradycja 2 DDA opisuje jak powinny być podejmowane decyzje w grupie DDD.
Tradycja 3 DDA przypomina, że jedynym warunkiem bycia członkiem Wspólnoty DDA jest szczere pragnienie wyzdrowienia z syndromu DDA.
Tradycja 4 DDA mówi o granicach niezależności grupy DDA wobec Wspólnoty DDA.
Tradycja 5 DDA przypomina, że misją grupy DDA jest niesienie posłania DDA innym jeszcze cierpiącym osobom z syndromem DDA.
Tradycja 6 DDA mówi, że grupa DDA nie powinna popierać ani finansować jakimkolwiek przedsięwzięć poza niesieniem posłania DDA.
Tradycja 7 DDA przypomina, że każda grupa DDA powinna być samowystarczalna i powinna się utrzymywać z dobrowolnych datków od swoich członków.
Tradycja 8 DDA mówi, że członkowie Wspólnoty DDA niosą posłanie bezinteresownie.
Tradycja 9 DDA, przypomina, że Wspólnota DDA nie jest organizacją ani korporacją.
Tradycja 10 DDA mówi, że Wspólnota DDA nie zajmuje stanowiska wobec problemów społecznych, gospodarczych czy politycznych.
Tradycja 11 DDA przypomina, że zachowaniu osobistej anonimowości wobec radia, telewizji oraz mediów społecznościowych przez członków Wspólnoty DDA.
Tradycja 12 DDA mówi, że praktykowanie zasad i wartości duchowych powinno być ważniejsze od osobistych ambicji.

Słowa kluczowe artykułu:

#12 Tradycji DDA

#Tradycje DDA

#opis Tradycji DDA

error: Content is protected !!