Kroki DDA

12 Krok DDA – kilka refleksji

Step 12 ACA (wersja angielska)
Having had a spiritual awakening as the result of these Steps, we tried to carry this message to others who still suffer, and to practice these principles in all our affairs.
Krok 12 DDA
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść to posłanie innym, którzy nadal cierpią, i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Krok 12 DDA mówi o duchowym przebudzeniu, o niesieniu posłania nadziei oraz praktykowaniu Programu DDA w życiu codziennym. Celem pracy na Programie DDA jest duchowe przebudzenie. Duchowe przebudzenie jest praktykowaniem duchowości w codziennym życiu. Duchowe przebudzenie to także zobaczenie w swoim życiu egoizmu i egocentryzmu czy innych wad charakteru. Duchowość to szacunek do drugiego człowieka, to miłość nieobłudna, to prawdziwa przyjaźń, to prawdziwa życzliwość, to prawdziwa nieudawana empatia.

Człowiek jest istotą społeczną. Relacje są niezbędne człowiekowi do zdrowego i godnego życia. Ważnym elementem realizacji 12 Kroku DDA jest podjęcie służby we Wspólnocie DDA. Służbą we Wspólnocie może też być niesienie jako towarzysz podróży (sponsor), który pomaga nowicjuszowi w pracy na Programie DDA 12 Kroków i 12 Tradycji. Dzieląc sie swoim doświadczeniem z nowicjuszem można głębiej zrozumieć Program DDA. Pomagając innym pomagasz sobie. Mówienie spikerek o swoich doświadczeniach pracy na Programie DDA też jest formą niesienia przesłania nadziei we Wspólnocie DDA/DDD. Krok 12 DDA zawiera, sugestię, aby każdego dnia praktykować duchowe wartości zawarte w Programie DDA we wszystkich działaniach w codziennym życiu, a nie tylko podczas mitingów czy warsztatów DDA/DDD.

Uwaga: Artykuły o Krokach DDA na tym blogu nie są kopią materiałów z Wielkiej Księgi DDA (z ang. Big Red Book), ale zapisem osobistych przemyśleń autora na temat 12 Kroków DDA oraz zdrowienia na Programie DDA. Autor tego bloga dzieli się tylko swoim doświadczeniem oraz wiedzą o Programie DDA i nie wypowiada się w imieniu Wspólnoty DDA o Programie DDA. Jeśli znasz język angielski to gorąco to jako autor tego bloga zachęcam Ciebie do zakupu Wielkiej Księgi DDA w języku angielskim czyli Big Red Book.

 

#12 Krok DDA

#12 Krok DDD

#12 Krok ACA

#Kroki DDA

error: Content is protected !!