Aktualności

Pytanie o sens

Wiele osób z syndromem DDA przeżywa trudności w odkrywaniu sensu swojego życia. Dzisiaj garść ciekawych cytatów książek Viktora E. Frankla o sensie życia. Viktor Emil Frankl to  austriacki psychiatra i psychoterapeuta. Jego najbardziej znane publikacje to:

Człowiek w poszukiwaniu sensu (1946)
Lekarz i dusza (1955)
Psychoterapia i egzystencjalizm (1967)
Wola sensu (1988)
Człowiek w poszukiwaniu ostatecznego znaczenia (1997)

Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.

Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu

Przyjemność i szczęście są tylko produktem ubocznym. Szczęście musi z czegoś wynikać; nie można za nim gonić. Właśnie pogoń za szczęściem je udaremnia. Im bardziej staje się ono celem, tym trudniej ten cel osiągnąć.

Viktor E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu

Człowiek jest w rzeczywistości istotą poszukującą sensów, które mogłaby wypełnić, oraz innych ludzi, których mogłaby spotkać.

Viktor E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu

A zatem tym, co charakteryzuje człowieka, jest przede wszystkim “poszukiwanie sensu”, a nie “poszukiwanie siebie”. Im bardziej o sobie zapomina – oddając się jakiejś sprawie czy innemu człowiekowi – tym bardziej jest ludzkie. Im bardziej zaś pochłania go coś lub ktoś inny niż on sam, tym bardziej rzeczywiście staje się sobą.

Viktor E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu

(…) dążenie do znalezienia w życiu sensu jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą.

Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu

Ten, kto wie, dlaczego żyje, nie troszczy się o to, jak żyje.

Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu

Religia nie stanowi gwarancji spokojnego życia, maksymalnego braku konfliktów czy innych celów należących do sfery higieny psychicznej. Religia daje człowiekowi więcej, niż może mu dać jakakolwiek psychoterapia – ale i więcej od niego wymaga.

Viktor E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu

error: Content is protected !!