Tradycje DDA

11 Tradycja DDA – kilka refleksji

11 Tradition ACA
Our public relations policy is based on attraction rather than promotion; we maintain personal anonymity at the level of press, radio, TV, films, and other public media.

11 Tradycja DDA
Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; zachowujemy osobistą anonimowość wobec prasy, radia, telewizji, filmu oraz mediów społecznościowych.

Tradycja 11 DDA mówi jak dbać dobro wspólne jakim jest Wspólnota DDA/DDD w kontaktach z mediami. Kluczowe dla Tradycji 11 DDA jest zrozumienie różnicy pomiędzy reklamowaniem a informowaniem. Zadaniem reklamy jest sprzedawanie produktów lub usług  poprzez wzbudzanie silnych emocji.
Celem informowania o działalności Wspólnoty jest niesienie posłania nadziei jeszcze cierpiącym osobom z problemem DDA. Na mitingach można spotkać wielu nowicjuszy, którzy błędnie myślą, że Tradycja 11 DDA sugeruje nie informowanie o działalności Wspólnoty DDA czy o mitingach (spotkaniach) DDA. Zgodnie z 5 Tradycją DDA grupa DDA ma nieść posłanie i powinna informować członków lokalnej społeczności o swojej działalności. Wspólnota DDA nie potrzebuje nachalnej reklamy czy krzykliwej autoreklamy polegającej na nieuczciwym zachwalaniu Programu DDA oraz mitingów DDA.
Tradycja 11 DDA zaleca członkom Wspólnoty zachowanie osobistej anonimowości i nie wypowiadanie się w imieniu całej Wspólnoty DDA w radiu, w telewizji, mediach społecznościowych czy na kanałach Youtub’a. Szukanie dowartościowania siebie poprzez wypowiadanie się mediach negatywnie wpływa na zdrowienie tych, którzy łamią 11 Tradycje DDA .

error: Content is protected !!