Mitingi DDAProgram DDATradycje DDA

12 Tradycja DDA – kilka refleksji

12 Tradition ACA
Anonymity is the spiritual foundation of all our Traditions, ever reminding us to place principles before personalities.*
12 Tradycja DDA
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Tradycja 12 DDA mówi o anonimowości, która jest motywem przewodnim każdej z 12 Tradycji DDA. Praktykujesz anonimowość w Tradycji Pierwszej DDA, jeśli jedność i przetrwanie grupy jest dla Ciebie ważniejsze niż twoje osobiste ambicje i pomysły. Anonimowość obecna w Tradycji Pierwszej jest troską o dobro wspólne jakimi są grupa DDA oraz Wspólnota DDA. W Tradycji Drugiej DDA praktykujesz anonimowość, gdy prosisz Boga (Siłę Wyższą), aby wyrażał swoją wolę w decyzjach sumienia grupy DDA. Anonimowość w Tradycji Drugiej to świadomość, że troska o grupę DDA lub Wspólnotę w wyraża się służbie z pokorą ducha. W Tradycji Trzeciej DDA anonimowość wyraża się w osobistym pragnieniu zdrowienia ze swojej dysfunkcji i pracy na Programie DDA. Anonimość obecna w Tradycji Trzeciej DDA to pragnienie wyzdrowienia ze skutków wychowania w dysfunkcyjnej rodzinie. Jest ono zdrową motywacją udziału mitingach DDA oraz w życiu Wspólnoty DDA. Anonimowość w Tradycji 4 DDA pojawia się wtedy, gdy członkowie grupy DDA pomagając jeszcze cierpiącym DDA szanując dziedzictwo dziedzictwo Wspólnocy DDA. Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA jest dziedzictwem Wspólnoty DDA.

Tradycja Piąta DDA pokazuje anonimowość jako skupienie się na niesieniu posłania DDA innym a nie tylko zajmowaniem się sobą samym. Grupa DDA praktykuje Tradycje Szóstą, gdy nie łączy się z pokrewnymi klubami, stowarzyszeniami czy ośrodkami psychoterapii. Członkowie grupy DDA praktykują anonimowość opisaną w Tradycji Siódmej, gdy bez afiszowania się pokrywają koszty działania grupy DDA z dobrowolnych składek. Tradycja Ósma przypomina, że anonimowość we Wspólnocie DDA wyraża się w dobrowolnej nieodpłatnej służbie polegającej niesieniu posłania DDA jeszcze cierpiącym DDA. Tradycja Dziewiąta mówi, że zgodnie z duchem anonimowości Wspólnota powinna działać jako wspólnota osób a  nie jak korporacja lub organizacja. Anonimowość w Tradycji Dziesiątej wyraża się nie powstrzymaniu się od wypowiadania w imieniu Wspólnoty w sprawach gospodarczych, politycznych czy społecznych. Tradycja Jedynasta DDA sugeruje członkom Wspólnoty DDA, aby nie wypowiadali się w mediach (radio, telewizja, internet) w imieniu Wspólnoty pokazując swój wizerunek. Tradycja Dwunasta DDA mówi o anonimowości jako pokorze. Sugeruje ona członkom Wspólnoty DDA, aby działali z pokorą dla dobra Wspólnoty, a nie działali we Wspólnocie dla osobistych ambicji władzy, prestiżu oraz pieniędzy.

Wszyscy Ci, którzy stosują Tradycje DDA są jak anonimowi bohaterowie, którzy wnoszą prawdziwą miłość i przyjaźń oraz bezinteresowną służbę w życie Wspólnoty DDA. Paulo Coelho w jednej, że swych książek tak pisał o anonimowych bohaterach: “Chwała tego świata przemija, i to nie ona nadaje życiu sens. Dzieje się tak za sprawą naszych wyborów, dokonywanych zgodnie z powołaniem, wiarą w ideały i wolą ich bronienia. Każdy gra główną rolę w swoim życiu, i to właśnie anonimowi bohaterowie pozostawiają najtrwalszy ślad.” Tradycja 12 DDA przypomina, że prawdziwa anonimowość to praktykowanie duchowych wartości tak jak miłość, przyjaźń, uczciwość, szacunek do drugiego człowieka, bezinteresowność… Tutaj możesz dopisać swoje wartości duchowe…

*źródło: Page 592, ACA Fellowship Text (Big Red Book)

#Tradycje DDA

#12 Tradycja DDA

#12 Tradycji opis

error: Content is protected !!