Aktualności

Co oznacza skrót DDA?

Akronim DDA oznacza Dorosłe Dziecko Alkoholika lub Dorosłe Dziecko Alkoholików. Często na mitingach osoby z syndromem DDA określają siebie jako Dorosłe Dzieci. W Polsce skrót DDA kojarzy się ze Wspólnotą DDA, terapią dla DDA, grupą samopomocową DDA, grupą wsparcia DDA oraz z syndromem DDA. Akronim DDA pojawił się w języku polskim w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy pojawiły się pierwsze publikacje o syndromie DDA w naszym języku.

W literaturze o tematyce DDA skrót DDA występuje w trzech znaczeniach:

DDA jako osoba z syndromem DDA

DDA jako zespół zachowań, nawyków, schematów myślenia i działania osoby z syndromem DDA

DDA jako Wspólnota DDA

error: Content is protected !!