Aktualności

Kilka słów o Wspólnocie DDA? 

Wspólnota DDA to światowa wspólnota mężczyzn i kobiet, których dzieciństwo przebiegało w rodzinie z problemem alkoholowych lub w inny sposób dysfunkcyjnej rodzinie. Podczas lokalnych mitingów dzielą się oni swoim doświadczeniem dorastania w rodzinach, skutkami przeżycia dzieciństwa w dysfunkcyjnej rodzinie w dorosłym życiu oraz swoim doświadczeniem zdrowienia z syndromu DDA. W Polsce często używana jest nazwa Wspólnota DDA/DDD. W krajach anglojęzycznych Wspólnota DDA znana jest pod nazwą Adult Children of Alcoholics (ACA)/Dysfunctional Families (DF).

error: Content is protected !!