Zdrowienie

Podstawowe błędy w komunikacji

Thomas Gordon – amerykański psychoterapeuta i psycholog. W Polsce jest znany jako autor poradnika dla rodziców i nauczycieli – “Wychowanie bez porażek”. Prowadząc przez wiele lat badania nad komunikacją pomiędzy ludźmi wyodrębnił 12 podstawowych błędów w komunikacji.
1. Moralizowanie
2. Przezywanie
3. Stawianie diagnozy
4. Chwalenie połączone z ocenianiem
5. Rozkazywanie
6. Grożenie lub zastraszanie
7. Uspokajanie
8. Wypytywanie
9. Udzielanie rad
10. Logiczne argumentowanie
11. Odwracanie uwagi
12. Krytykowanie

Błędy w komunikacji określane są inaczej blokadami w komunikacji, Moim zdaniem w komunikacji pomiędzy członkami dysfukcyjnej rodzinie wiele tych błędów w komunikacji jest obecnych w codziennym życiu tej rodziny. Często dedeowicze przenoszą wiele tych błędów na mitingi DDA. Wielu psychoterapeutów mówi, że praca nad poprawą komunikacji z bliskimi osobami jest ważnym elementem zdrowienia z syndromu DDA.
Kilka pytań dotyczących błędów w komunikacji do prywatnego lub mitingowego wykorzystania:
1. Czy zdarza się Tobie moralizowanie bliskiej osoby?
2. Czy podczas rozmowy próbujesz do diagnozować lub analizować zachowania bliskiej osoby?
3. Czy znasz przypadki przezywania bliskiej osoby?
4. Czy znasz kogoś komu inne osoby groziły lub go zastraszały?
5. Czy zamiast empatii chcesz uspokoić bliską osobę?
6. Czy podczas rodzinnego konfliktu próbujesz odwrócić uwagę od źródła problemu?
7. Czy udzielasz rad nie proszony?
8. Czy chwalisz i oceniasz inne osoby oczekując korzyści w relacji z nimi?
9. Czy podczas konfliktu z bliską osobą stosujesz logiczną argumentacje nie licząc się z emocjami i uczuciami bliskiej osoby?
10. Czy zdarza się wypytywać drugą bliską osobę?
11. Czy w konflikcie z bliską osobą krytykujesz ją personalnie?
12. Czy zdarza się Tobie wydawać polecania bliskim osobom przy użyciu trybu rozkazującego?

error: Content is protected !!