Mitingi DDAZdrowienie

Jak znaleźć dobry miting DDA?

Dzisiaj kilka refleksji o zdrowym mitingu. Zdaniem wielu doświadczonych dedeowiczów miting DDA jest ważnym narzędziem zdrowienia. W materiałach DDA jest zawarta sugestia, żeby uczestniczyć w różnych mitingach DDA  i wybrać ten miting na którym najlepiej czujesz się. Zdrowy miting DDA to miting na którym:
przestrzegane są tradycje DDA
przestrzegane są normy grupowe tej grupy DDA
pracuje się na tekstach i materiałach Wspólnoty DDA
uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem zdrowienia na Programie DDA
konflikty w grupie są rozwiązywane na inwenturze grupy DDA
Na zdrowym mitingu DDA rzadko zdarzają problemy z dobrą komunikacją typu: krytykowanie, osądzanie, obwinianie, pouczanie, doradzanie, porównywanie, ośmieszanie czy poniżanie. W tym miejscu warto przypomnieć, że jedynym warunkiem uczestnictwa w mitingach DDA jest pragnienie wyzdrowienia z syndromu DDA/DDD. Jednym z pierwszych etapów pragnienia wyzdrowienia jest zbudowanie własnej motywacji do pracy na Programie DDA lub podjęcia terapii. Słuchając wypowiedzi innych uczestników mitingu nowicjusz buduje swoją motywacje do zdrowienia. Punktualne rozpoczynanie mitingu DDA oraz przestrzeganie scenariusza mitingu są również ważnymi elementami zdrowego mitingu DDA.

error: Content is protected !!