Aktualności

11 Krok DDA

11 Krok DDA: Dążyliśmy, poprzez modlitwę i medytację do poprawy naszej świadomej relacji z Bogiem jakkolwiek pojmujemy Boga modląc się tylko o poznanie woli Boga wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
Step 11: Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God, as we understand God, praying only for knowledge of God’s will for us and the power to carry it out

Co jest istotą 11 Kroku DDA?
Moim zdaniem istotą 11 Kroku DDA jest budowanie osobistej relacji z Bogiem jakkolwiek Go rozumiem. Medytacja i modlitwa nie są celem 11 Kroku. One są tylko narzędziami do budowania osobistej relacji z Bogiem. Nikt za Ciebie nie zbuduje Twojej relacji z Bogiem. Sponsor czy towarzysz podróży może jedynie dzielić się własnym doświadczeniem jak budował swoją relacje z Bogiem. Medytację można praktykować niezgodnie z przesłaniem Programu DDA. Wielu dedeowiczów używa medytacji do wypierania emocji lub odcinania się od swoich emocji. Nie jest to prawidłowe podejście do medytacji.
Przesłaniem 11 Kroku DDA jest zaproszenie do poszukiwania woli Bożej w swoim życiu. Podstawą do Kroku 11 jest zaufanie do Boga oraz zaufanie do innych ludzi. Doświadczenie opieki Boga w swoim życiu pomaga szukać woli Boga jako najlepszego planu na swoje życie. Bóg działa i pomaga przez innych ludzi. Pokora jest niezbędna, aby poprosić o pomoc Boga i przyjąć Jego pomoc. Jeśli praca na Kroku 11 jest trudna to warto wrócić do 2 i 3 Kroku DDA. Zdrowym podejście do Programu DDA jest spojrzenie na Kroki DDA jako zespół narzędzi pomagających godnie, szczęśliwie oraz zdrowo żyć.
Fragment tekstu Rozwiązanie czytany na wielu mitingach w Polsce tak opisuje Program DDA: Jest to duchowy program oparty na działaniu pochodzącym z miłości. Mamy pewność, że w miarę jak miłość zacznie wzrastać w Tobie, ujrzysz wspaniałe zmiany we całym Twoim życiu. Dotyczy to przede wszystkim Twojej Siły Wyższej, a także wewnętrznej zgody ze sobą, oraz z Twoimi rodzicami.
Tekst Rozwiązania przypomina o uzdrawiającej bezwarunkowej Miłości Boga i odpowiedzialnej ludzkiej miłości pomaga zdrowieć z syndromu DDA w obszarze relacji z Bogiem, w obszarze relacji z samym sobą oraz w obszarze relacji z innymi osobami. Bez doświadczenia Miłości Boga bardzo trudno przez Krok 11 DDA. Człowiek jest istotą, która nie potrafi odnaleźć sensu swojego życia bez Miłości Boga i miłości ludzkiej. Krok 11 DDA jest drogą wyjścia z samowoli do prawdziwej wewnętrznej wolności i duchowej bliskości z Bogiem.

Kilka pytań dotyczących tematów:
1. Czy doświadczyłeś Miłości Boga jakkolwiek Go rozumiesz?
2. Jak dbasz o swoją relację z Bogiem.
3. Jaki masz obraz Boga?
4. Jakie są Twoje najważniejsze priorytety w życiu?
5. Jakie znaczenie ma dla Ciebie duchowość?
6. Czy deklarowane wartości realizujesz w codziennym życiu?
7. Czy potrafisz zaufać Bogu?
8. Czy szukasz woli Boga?
9. Czy widzisz w swoim życiu efekty Twojej samowoli?
10. Czy widzisz w swoim życiu dobre owoce relacji z Bogiem?
11. Czy szukasz wskazówek i sugestii do dobrego życia na modlitwie?
12. Czy jesteś wdzięczny Bogu za Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA?

error: Content is protected !!