Teksty DDAZdrowienie

Modlitwa o pogodę Ducha DDA

Modlitwa o pogodę ducha DDA
Boże, użycz mi Pogody Ducha,
Abym akceptował tych, których nie mogę zmienić,
Odwagi, abym zmieniał tego, kogo mogę zmienić,
I mądrości, abym zrozumiał że tym kimś jestem ja.

ACA Serenity Prayer*
God, grant me the serenity to accept the people I cannot change,
the courage to change the one I can,
and the wisdom to know that one is me.

Dzisiaj kilka słów o oficjalnej modlitwie o pogodę ducha wspólnoty DDA. Modlitwa składa się z trzech próśb:
o akceptacje innych takimi jakimi są,
o odwagę na drodze zmian samego siebie,
o mądrość i zrozumienie, że zmianę świata mam zacząć od samego siebie.
Modlitwa ta o przypomina, że źródłem akceptacji, odwagi i mądrości jest Bóg a podstawą życia DDA postawa pogody ducha. Modlitwa o Pogodę Ducha wskazuje, że droga zdrowienia to droga zmiany samego siebie. Pragnienie zmiany wszystkiego i wszystkich z wyjątkiem samego siebie nie jest zgodne z duchem Programu DDA. Jeśli jesteś na Programie DDA to znajdź chwilę i módl się o Pogodę Ducha każdego dnia.

*Modlitwa o pogodę ducha pochodzi z 14 rozdziału Wielkiej Czerwonej Księgi DDA (Adult Children of Alcoholics/Dysfunctional) Families (BRB). Modlitwa ta jest oficjalną Modlitwą o Pogodę Ducha Światowej Wspólnoty ACA/DDA.

error: Content is protected !!