Aktualności

Nowe ulotki dla grup DDA

Na stronie internetowej Intergrupy DDA zostały opublikowane polskie wersje językowe następujących ulotek:
12 Koncepcji dla Światowych Służb DDA. Zobowiązanie do pełnienia służby – sugestie.
25 pytań
Kwestie dotyczące mityngów
Mityng organizacyjny
Procedury bankowe
Sponsorowanie towarzysz podróży (1)
Sponsorowanie towarzysz podróży (2)
Trzeźwość emocjonalna
Warsztaty sponsorowania
WSO jest?
Zestaw narzędzi

error: Content is protected !!