Aktualności

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości. Warto w tym dniu zastanowić się nad skutkami nadużywania alkoholu w polskim społeczeństwie. Dojrzali ludzie mówią, że alkohol jest dla mądrych ludzi. Truizmem jest stwierdzenie, że nadużywanie alkoholu przynosi szkody nie tylko osobie nadużywającej ale całej rodzinie. Historie życia wielu dedeowiczów są doskonałym potwierdzeniem tego, że picie alkoholu szkodzi nie tylko alkoholikowi, ale całej jego rodzinie. Według ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych negatywne skutki nadużywania alkoholu to:

 – samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu
– uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących
– uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży
– szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym
– alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych
– naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe
-naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi

W Polsce mieszka około 700- 800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu oraz 2.5 – 3 miliona osób nadmiernie pijących. Zdaniem zagranicznych ekspertów straty ekonomiczne związane z nadużywaniem alkoholu szacuje się w krajach Europy Zachodniej i w USA na poziomie 3–5% PKB.

źródło: http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/134-polskie-problemy-alkoholowe

error: Content is protected !!