Cechy DDADysfunkcyjna rodzina

Czym jest syndrom DDA?

Syndrom DDA/DDD to zespół przekonań, schematów myślenia, nawyków oraz wzorców reakcji przeniesiony z dzieciństwa w dorosłe życie. Dramatem wielu DDA jest brak świadomości działania tych przekonań, schematów, reakcji czy nawyków wyuczonych w dzieciństwie w ich dorosłym życiu. Perfekcjonizm u osób z syndromem DDA jest reakcją na wysokie wymagania rodziców w dzieciństwie. Innym wzorcem reakcji na wysokie wymagania otoczenia wobec osoby z sydromem DDA jest izolowanie się od otoczenia lub bliskich osób. Jeszcze innym sposobem reagowania osoby z syndromem DDA/DDD na brak miłości rodziców w rodzinie dysfukcyjnej jest tłumienie lub zamrażanie swoich emocji i czuć.

Problemy dorosłych osób z syndromem DDA/DDD:

 • brak tożsamości
 • odkładanie rzeczy do zrobienia na później
 • myślenie czarno-białe
 • zadawalanie innych kosztem swoich obowiązków i odpoczynku
 • ciągłe poszukiwanie odpowiedzi
 • perfekcjonizm
 • mylenie miłości z litością
 • życie w ciągłym napięciu
 • ciągłe szukanie odpowiedzi i potwierdzenia u innych
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • brak umiejętności w zakresie komunikacji międzyludzkiej
 • brak umiejętności samomotywacji
 • tłumienie emocji i uczuć
 • trudności w wyborze życiowego partnera
 • lęk przed krytyką
 • pracoholizm
 • związki z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu, itp
 • pracoholizm
 • brak granic w życiu osobistym oraz zawodowym
 • nadmierne poczucie odpowiedzialności
 • zamrożenie uczuć
 • ciągłe poszukiwanie akceptacji
 • życie w poczuciu winy
 • życie w poczuciu wstydu
 • mała odporność na manipulacje
 • przeżywanie życia z pozycji ofiary
 • uzależnienie od przeżywania silnych emocji
 • życie w lęku wobec autorytetów
 • ogromne zamieszanie w sferze wartości
 • życie w izolacji
 • odcięcie się od swoich marzeń, pragnień i potrzeb
 • reagowanie zamiast działania
 • tworzenie związków z osobami toksycznymi
 • kochanie osób, które można ratować z opresji życiowych
 • brak umiejętności w zakresie asertywności
 • brak zdrowej relacji w małżeństwie
 • trudne relacje z dziećmi
 • płytkie relacje z rodzicami
 • fałszywe przekonania o życiu
 • brak troski o własne zdrowie
 • brak sensu życiu
 • toksyczne relacje w pracy
error: Content is protected !!