Kroki DDAZdrowienie

III Krok DDA/DDD

III Krok DDA
Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
III Step ACA
Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understand God.

Osoby z syndromem DDA/DDD w czasie swojego dzieciństwa wielokrotnie doświadczały tego, że dorośli pomimo wielu ich próśb nie chcieli lub nie potrafi im pomóc w rozwiązaniu ich realnych problemów. Doświadczenia wyniesione z dzieciństwa i wczesnej młodości, że nie można liczyć na pomoc innych ludzi są wielką przeszkodą w zdrowieniu z syndromu DDA. Dla wielu dedeowiczów ogromnym problemem jest zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty czy nawet przyjaciela. Wiele dzieci z rodzin dysfunkcyjnych było wielokrotnie zawstydzane i ośmieszane wtedy, gdy będąc dziećmi podejmowały próby poproszenia o pomoc dorosłych. W rodzinach dysfunkcyjnych panują często niepisana zasada “4 Nie”: Nie czuj! Nie ufaj! Nie mów! Nie proś o pomoc! Wielu DDA doświadczyło w okresie dzieciństwa wiele krzywdy za które obwiniają swojego Boga.
W III Kroku DDA masz szansę spojrzeć inaczej na modlitwę, która przestaje być obowiązkiem a staje się rozmową z Bogiem. Wielu dedeowiczów na III Kroku zaczyna prosić Boga o pomoc i dziękować za otrzymaną pomoc w codziennym życiu. Jednym z ważnych narzędzi zdrowienia jest miting DDA/DDD, gdzie Dorosłe Dzieci dzielą się swoim osobistym doświadczeniem, swoją siłą oraz nadzieją na lepsze codzienne życie. Słuchanie historii kolegi lub koleżanki, że dzięki pracy na Programie DDA/DDD zaczęło się dziać wiele dobrego w jego lub jej życiu.
Dzięki uczestnictwie w mitingach Dorosłe Dziecko może zmienić obraz Boga z negatywnego na pozytywny. Istotą III Kroku DDA jest podjęcie decyzji o powierzeniu swojego życia opiece Boga jakkolwiek Go pojmujesz. Celem III Kroku DDA jest nauczenie się proszenia o pomoc oraz przyjmowania pomocy od innych ludzi i Boga. Wielu dedeowiczów już dzieciństwie przestało prosić o pomoc dorosłych i Boga. Sformułowanie Kroku III DDA/DDD w języku angielskim mówi wprost, że istotą tego kroku jest podjęciem decyzji, by zwrócić się do Boga i powierzyć mu swoją wolą i życie Jego opiece. Wielu dedeowiczów, którzy przeszli zrealizowali Krok III Programu DDA podkreśla, że dopiero uznanie swojej bezsilność pozwala całkowicie zaufać Bogu mu największe problemy swojego życia i swoją przyszłość. Powierzenie swojego życia Bogu w pełnym zaufaniu to jest sedno III Kroku DDA/DDD. Jeśli masz problem z powierzeniem swojego życia Bogu, spróbuj powierzyć mu swoje trudne emocje i doświadczenia. Dla wielu dedowiczów bycie Zosią samosią, która ciągle myśli, że sama sobie da radę ze swoim życiem jest ogromną przeszkodą w zdrowieniu na Programie DDA/DDD. Czas pracy nad III Krokiem DDA/DDD jest dobrym czasem do refleksji nad wizją Boga jaki nosisz w swoim sercu. Krok III DDA/DDD jest doskonałą okazją do rozeznania jakie Siły rządzą Twoim życiem. Spojrzenie na Boga jako Stwórcą i Kreatora wszechświata, który wymyślił prawa natury i wykreował z nicości wszystko co istnieje z jednej strony pomaga odnaleźć dystans do tego świata, a z drugiej nadzieję, że jest Ktoś, Kto interesuje się moim losem. Podjęcie świadomej decyzji o zaufaniu Bogu było prawdziwym kopernikańskim przewrotem w życiu wielu dedeowiczów.

Pytania do III Kroku DDA/DDD do osobistej pracy.
1. Czy masz świadomość, że masz możliwość wyboru?
2. Świadomie działasz czy reagujesz na decyzje innych?
3. Czy potrafisz poprosić o pomoc kolegę, koleżankę, przyjaciela, współmałżonka?
4. Jaki masz obraz Boga podczas pracy na III Kroku DDA?
5. Jak się zachowywały wobec Ciebie znaczące osoby (rodzice, opiekunowie, nauczyciele), gdy byłeś dzieckiem?
6. Jak w okresie dzieciństwa byłeś ośmieszany lub wyśmiewany, gdy prosiłeś o pomoc?
7. Dlaczego trudno Ci zaufać znajomym lub przyjaciołom?
8. Czy jest dla Ciebie zaufanie?
9. Co przeszkadza Tobie powierzyć swoje problemy Bogu jakkolwiek Go pojmujesz?
10. Czy potrafisz zaufać Bogu?
11. Co konkretnie chcesz powierzyć Bogu jakkolwiek Go pojmujesz?
12. Co jest najważniejsze dla Ciebie w życiu?

error: Content is protected !!