AktualnościRekolekcje dla DDA

O najważniejszej relacji Matka – Córka. Więź czy więzy?

Relacja matki z córką to jedna z najważniejszych relacji w życiu kobiety. Są to więzy duszy i ciała, które mają trwałą moc i są niezwykle wiążące dla przyszłego życia córki. Dzieje się tak ze względu na wewnętrzną siłę autorytetu rodziców (władza rodzicielska). Już w okresie prenatalnym w podświadomości dziecka zapisują się stany emocjonalne matki oraz jej stosunek do dziecka – pozytywny bądź negatywny; przyjęcia i miłości, bądź odrzucenia i niechęci.

W konsekwencji tego, relacja matki i córki, albo jest piękna i tworzy nowe życie, albo odwrotnie. Tej relacji w trakcie wychowania towarzyszy wiele ambiwalentnych uczuć: miłość i ból; radość i gniew; poczucie odrzucenia i tęsknota. A to oznacza błogosławieństwo lub przekleństwo. Niektóre córki panicznie boją się być podobne do swoich matek, głównie gdy nie mają dobrego doświadczenia w tej relacji, a matki przeraża myśl, że mogą unieszczęśliwić swoje dzieci.

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku w dniach 10-12 lutego 2023 roku organizuje rekolekcje: “O najważniejszej relacji Matka – Córka. Więź czy więzy?” Szczegółowe informacje o w/w rekolekcjach można znaleźć pod adresem: https://rekolekcjefranciszkanskie.pl/wydarzenie/o-najwazniejszej-relacji-matka-corka-wiez-czy-wiezy/

Cele rekolekcji:

– pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji matka – córka;
– poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie;
– poznanie źródła trudności relacji i ich rodzaje;
– konfrontacja z uczuciami;
– określenie wpływu najtrudniejszych i najpiękniejszych wydarzeń z życia na osobowość, postawy, decyzje i zachowania;
– uzdrowienie skutków toksycznej relacji;
– odzyskanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie;
– znalezienie sposobu na odzyskanie miłości i szacunku do matki.
– Chcemy zmierzyć się z tą relacją, która jest „matką” większości relacji, aby przyjąć uzdrowienie duszy i otworzyć się na miłość. Kiedy córka odzyskuje miłość, szacunek i akceptację dla siebie, to jednocześnie odzyskuje miłość i szacunek do matki.

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do KOBIET – dorosłych córek i matek, babć, teściowych i synowych, które chcą przyjrzeć się bliżej tej najważniejszej relacji: matka – córka; córka – matka; oczekują uzdrowienia duszy ze zranień i trudności wynikających ze złej relacji oraz skutków uzależnienia, nadopiekuńczości, toksycznych zachowań; chcą odzyskać miłość i szacunek do matki/córki.

źródło informacji:  https://rekolekcjefranciszkanskie.pl/wydarzenie/o-najwazniejszej-relacji-matka-corka-wiez-czy-wiezy/

źródło grafiki : https://rekolekcjefranciszkanskie.pl/wydarzenie/o-najwazniejszej-relacji-matka-corka-wiez-czy-wiezy/

Naszym zdaniem rekolekcje: “O najważniejszej relacji Matka – Córka. Więź czy więzy?” mogą pomoc kobietom z syndromem DDA/DDD w zrozumieniu i uzdrowieniu swojej relacji z matką lub córką. Wszystkie informacje o rekolekcjach i warsztatach, które mogą pomóc osobom z syndromem DDA/DDD publikujemy bezpłatnie.

error: Content is protected !!