Program DDAZdrowienieZwiązki DDA

Objawy syndromu DDA

Syndrom DDA/DDD to zespół przekonań, schematów myślenia, nawyków oraz wzorców reakcji przeniesiony z dzieciństwa w dorosłe życie. Syndromowi DDA/DDD towarzyszy wiele objawów takich jak:
trudności w budowaniu bliskich intymnych relacji
niskie poczucie wartości
skłonność do ukrywania swoich emocji i uczuć
nadmierne poczucie odpowiedzialności
trudności w mówieniu o swoich emocjach i uczuciach
skłonność do perfekcjonizmu
trudności z wyznaczeniem granic w relacjach międzyludzkich
obawy przed odrzuceniem lub zerwaniem relacji
częste poczucie wstydu
tendencja do teoretyzowania i uciekania w wyobraźnie
skłonność do odkładania obowiązków
trudności w przeżywaniu radości podczas zabawy
duże obawy przed zmianą
poczucie braku zrozumienia
trudności w rozpoznawaniu własnych emocji
skłonność do użalania się nad sobą
zamrożone emocje
trudności w radzeniu sobie z krytyką
przeżywają lęk przed porażką
skłonność do poszukiwania akceptacji otoczenia
tendencja do izolowania się
trudności w samo motywacji do działania
skłonność do skrajnych zachowań
trudności z planowaniem i realizowaniem codziennych zadań
Nie każda osoba z syndromem DDA ma wszystkie wyżej wymienione objawy syndromu DDA. Według Programu DDA są cztery podstawowe typy dorosłych dzieci: dziecko bohater, dziecko maskotka, dziecko kozioł ofiarny, dziecko niewidoczne. W zależności od tego czy DDA w okresie dzieciństwa był dzieckiem bohaterem czy dzieckiem niewidocznym pewne cechy osobowości się bardziej rozwinęły a inne mniej. Podczas pracy na Programie DDA lub na terapii DDA warto przeznaczyć czas na rozpoznanie cech, które utrudniają zdrowe funkcjonowanie w rodzinie oraz w pracy zawodowej lub społecznej.

#objawy syndromu DDA

#syndrom DDA

#symptomy DDA

#DDA

#DDD

error: Content is protected !!