Kroki DDAMitingi DDA

Po co przychodzę na miting DDA?

Miting DDA jest spotkaniem osób syndromem DDA, które chcą zdrowieć i dzielić się siłą nadzieją i doświadczeniem na drodze zdrowienia. Miting DDA jest jednym z ważnych narzędzi zdrowienia na Programie DDA.

Dzisiaj pytanie: Po co przychodzę na miting DDA? Na podstawie doświadczenia życiowego mogę podzielić się tym, że uczestnictwo w stacjonarnym lub skypowym mitingu DDA umożliwia:

 • dzielenie się osobistym doświadczeniem zdrowienia
 • wyjście z dedeowskiej izolacji
 • poznanie nowych zdrowych zachowań
 • zdiagnozowanie swoich zachowań dysfunkcyjnych
 • uczenie się mówienia o swoich emocjach i uczuciach
 • rozwijanie szacunku do zdrowych norm i zasad
 • uczenie się zdrowej asertywności
 • niesienie posłania DDA wewnątrz grupy DDA
 • uczenie sie budowania jedności grupy
 • otrzymanie informacji o Krokach i Tradycjach
 • znalezienie sponsora
 • uczenie się skutecznej komunikacji międzyludzkiej
 • poznać wartościowych ludzi
 • uczenia się uważności i skupienia na teraz
 • miejscem podejmowania dobrowolnej służby na rzecz wspólnoty DDA

Sugestia: To jednak tylko od Twojego zaangażowania, uważności i świadomości zależy czym dla Ciebie będzie miting DDA.

error: Content is protected !!