Kroki DDAProgram DDASponsorowanie DDA

Kilka refleksji o sponsorowaniu w DDA

Siłą wspólnoty DDA/DDD jest Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA. Jednym z najważniejszych i najbardziej skutecznych narzędzi zdrowienia z syndromu DDA jest sponsorowanie. W wspólnocie DDA polecany jest model sponsorowania, gdzie sponsor towarzyszy sponsorowanemu w poznawaniu kolejnych kroków i tradycji DDA dzieląc się własnym doświadczeniem. Amerykańscy sponsorzy DDA zachęcają, aby pracę z programem zacząć od zapoznania się z rozdziałem Wielkiej Księgi DDA (BRB)o kochającym rodzicu. Podczas pierwszej rozmowy o programie sponsor omawia ze sponsorowanym zasady współpracy na podstawie sugestii o sponsorowaniu we wspólnocie DDA, które są zamieszczone w w Wielkiej Księdze DDA (Big Red Book Book ACA) lub w formie skróconej w ulotce o modelu sponsorowaniu we wspólnocie DDA.

Rozdziały z Zeszytu ćwiczeń (Yellow Book ACA), które warto omówić ze sponsorowanym na początku przed rozpoczęciem pracy na Programie DDA:

12 Kroków DDA część 1.

12 Kroków DDA część 2


Rozdziały z Wielkiej Księgi DDA (BRB), które warto omówić ze sponsorowanym na początku przed rozpoczęciem pracy na Programie DDA:

Lista cech DDA – Problem

Mnie się to nigdy nie przydarzy

Dokumenty tożsamości DDA

DDA – Jak to działa?

Niektórzy sponsorzy omawiają również teksty programu zawarte w Zeszycie ćwiczeń (Yellow Book ACA): Problem, Rozwiązanie, Obietnice oraz omawiają model syndromu DDA zawarty w Wielkiej Księdze DDA (BRB). Wyjaśnienie zasad pracy ze sponsorem na Programie DDA jest podstawowym zadaniem sponsora we wspólnocie DDA. Obowiązkiem sponsora jest także omówienie narzędzi zawartych w Programie DDA.

error: Content is protected !!