Czy DDA może zbudować udany i zdrowy związek?

Jednym z motywów pojawienia się DDA czy DDD na mitingu są problemy z budowaniem szczęśliwego związku. Według badań po 50% DDA nie decyduje się na małżeństwo. Jest grupa osób z syndromem DDA, którzy zbudowali udane szczęśliwe związki, bycie DDA nie determinuje w 100% Twojej przyszłości. Wbrew powtarzanym mitom nie wystarczy przepracowanie swojej przeszłości DDA, ale potrzeba też przepracować schematy i nawyki obecne w dorosłym życiu, które mają korzenie w dzieciństwie.
Rozpoznawanie uczuć oraz akceptowanie emocji, uczuć nastrojów jest fundamentem komunikacji i asertywności. Samo opanowanie narzędzi skuteczniej komunikacji z partnerem czy z partnerką nie wystarcza. Głęboka komunikacja opiera się dzieleniu świata uczuć i emocji z bliską osobą czyli mówieniu o swoich emocjach tych przyjemnych i tych nie przyjemnych.
Samodzielne wyjście ze schematów jest bardzo trudne. DDA potrzebuje pomocy grupy samopomocowej oraz specjalistycznej pomocy psychologocznej. Wielu DDA korzysta z pomocy sponsora DDA w dedeaowskim modelu sponsorowania. Trudności w budowaniu związku przez DDA wynikają z braku wzorców zdrowego związku oraz niskiego poczucia wartości. Istotą syndromu DDA jest popadanie w skrajności. DDA za bardzo kochają albo wogóle się nie angażują w związek emocjonalnie z obawy przed porzuceniem. Osoby z syndromem DDA, które nie korzystały z psychoterapii albo nie pracowały na Programie DDA często angażują się w związki z osobami, które mają nadużywają alkoholu, biorą narkotyki lub uprawiają hazard.
Wiele osób z syndromem DDA nie zdaje sobie sprawy, że to nie ona świadomie wybiera partnera, ale to jej stłumione emocje i nie zaspokojone potrzeby z dzieciństwa decydują o wyborze drugiej osoby do tworzenia relacji. Im bardziej DDA jest świadoma swoich emocji i potrzeb tym bardziej świadomie wybiera osoby do budowania bliskiej relacji na całe życie.
Odpowiedź na tytułowe pytanie: Czy DDA może zbudować udany i zdrowy związek? nie jest z góry zdeterminowana, ale zależy od tego czy Dorosłe Dziecko weźmie odpowiedzialność za swoje wybory i za swojej życie…

error: Content is protected !!