Związki DDA

Czy DDA może zbudować udany i zdrowy związek?

Jednym z motywów pojawienia się DDA czy DDD na mitingu są problemy z budowaniem szczęśliwego związku. Według badań ponad 50% DDA nie decyduje się na małżeństwo. Jest grupa osób z syndromem DDA, którzy zbudowali udane szczęśliwe związki, bycie DDA nie determinuje w 100% Twojej przyszłości. Wbrew powtarzanym mitom nie wystarczy przepracowanie swojej przeszłości DDA, ale potrzeba też przepracować schematy i nawyki obecne w dorosłym życiu, które mają korzenie w dzieciństwie.
Samo opanowanie technik i narzędzi skuteczniej komunikacji z partnerem czy z partnerką nie wystarcza. Rozpoznawanie swoich uczuć oraz akceptowanie emocji, uczuć, nastrojów jest fundamentem komunikacji i asertywności. Równie ważne jest rozpoznawanie emocji i uczuć partnera lub współmałżonka. Głęboka komunikacja opiera się dzieleniu świata uczuć i emocji z bliską osobą czyli mówieniu o swoich emocjach tych przyjemnych i tych nie przyjemnych.
Samodzielne wyjście ze schematów zbudowanych w okresie dorastania w dysfunkcyjnej rodzinie jest bardzo trudne. DDA potrzebuje pomocy grupy samopomocowej oraz specjalistycznej pomocy psychologocznej. Wielu DDA korzysta z pomocy sponsora DDA w dedeaowskim modelu sponsorowania. Trudności w budowaniu związku przez DDA wynikają z braku wzorców zdrowego związku oraz niskiego poczucia wartości. Istotą syndromu DDA jest popadanie w skrajności. DDA za bardzo kochają albo w ogóle się nie angażują w związek emocjonalnie z obawy przed porzuceniem. Osoby z syndromem DDA, które nie korzystały z psychoterapii albo nie pracowały na Programie DDA często angażują się w związki z osobami, które mają nadużywają alkoholu, biorą narkotyki lub uprawiają hazard. Może to wynikać z niskiej samoświadomości, mało rozwiniętej duchowości oraz niskiego poczucia wartości.
Wiele osób z syndromem DDA nie zdaje sobie sprawy, że to nie ona świadomie wybiera partnera, ale to jej stłumione emocje i nie zaspokojone potrzeby z dzieciństwa decydują o wyborze drugiej osoby do tworzenia relacji. Im bardziej DDA jest świadoma swoich emocji i potrzeb tym bardziej świadomie wybiera osoby do budowania bliskiej relacji na całe życie.
Odpowiedź na tytułowe pytanie: Czy DDA może zbudować udany i zdrowy związek? nie jest z góry zdeterminowana, ale zależy od tego czy Dorosłe Dziecko weźmie odpowiedzialność za swoje wybory i za swojej życie…

error: Content is protected !!