AktualnościPsychoterapia DDAZdrowienie

Czym jest dojrzałość emocjonalna?

Psychoterapia i Program 12 kroków DDA i 12 tradycji DDA to dwie podstawowe drogi do uzyskania dojrzałości emocjonalnej dla osób z syndromem DDA. Podstawowym celem Programu 12 kroków i 12 tradycji DDA jest przebudzenie duchowe. Owocem przebudzenia duchowego jest dojrzałość emocjonalna oraz dojrzała duchowość. Celem dobrej psychoterapii DDA/DDD jest pomoc pacjentowi w uzyskaniu dojrzałości emocjonalnej w codziennym życiu. Bohdan Woronowicz – psychiatra i specjalista terapii uzależnień sformułował “konkretną” listę zachowań osoby dojrzałej emocjonalnie:

– potrafi przyjąć pełną odpowiedzialność za własne uczynki i decyzje, nie obwiniając innych wówczas, kiedy rezultaty ich nie są dla niej pomyślne
– nie reaguje wrogo na krytykę, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że krytyka może zawierać pożyteczne dla niej wskazówki
– potrafi cierpliwie wysłuchać opinii innych osób, a jeśli są one odmienne od jej własnych, nie ucieka się do wrogich argumentów bądź agresji
– nie traci panowania nad sobą i nie wybucha gniewem z powodu mało istotnych wydarzeń
– zdaje sobie sprawę z tego, że litość i użalanie się nad sobą są bezsensowne, ponieważ wiążą się z przerzucaniem na innych winy za własne braki i niepowodzenia
– stara się zachować spokój w sytuacjach nieoczekiwanych, a jednocześnie potrafi w rozsądny sposób rozwiązywać powstałe problemy
– rozumie, że konieczna jest cierpliwość , kiedy rozwiązywanie problemów wymaga długiego czasu, ma także świadomość, że musi  dostosowywać się do możliwości innych ludzi.
– potrafi przegrywać, a ze stratą potrafi pogodzić się bez narzekania
– nie martwi się bez potrzeby tym, na co nie ma wpływu i czego nie jest w stanie wykonać.
– nie przechwala się ani nie stawia siebie za przykład, natomiast kiedy zasługuje na pochwałę, przyjmuje ją z wdzięcznością, bez fałszywego wstydu
– ponieważ wyrosła już z małostkowej zazdrości , cieszy się osiągnięciami ludzi i chwali je z głębi serca
– nie jest drobiazgowa i nie krytykuje ludzi, którzy postępują wbrew jej własnym przekonaniom
– stara się mieć rozsądny plan działania i usiłuje go realizować w możliwie najlepszy sposób, nie działa natomiast pod wpływem chwili bez należytego rozpoznania sytuacji
– ma świadomość, że jest częścią całej ludzkości, że inni ludzie mają jej wiele do zaoferowania i że sama ma obowiązek dzielenia się dobrem jakie posiada
– korzysta ze “złotej zasady”, która mówi: postępuj w stosunku do innych tak, jakbyś chciał(a), aby inni postępowali w stosunku do ciebie

źródło: dr n. med Bohdan Woronowicz,psychiatra, specjalista terapii uzależnień, od 1980 r kieruje Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w którym po raz pierwszy w Polsce zastosowano program leczenia uzależnień od alkoholu z wykorzystaniem psychoterapii i bogatych doświadczeń Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

error: Content is protected !!