Kroki DDA

Krok V DDA – kilka refleksji

Krok V DDA: Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Krok V DDA według Tony A.: Wyznaliśmy Naszej Sile Wyższej, sobie i drugiemu człowiekowi istotę porzucenia nas w dzieciństwie.
Steps V ACA: Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. (wersja angielska)

Krok V DDA jest krokiem zaufania i budowania relacji z samym sobą, z drugim człowiek oraz z Bogiem. Osoby, które przeszły przez Pogram DDA mówią, że Krok V jest krokiem wyjścia z izolacji i osamotnienia. Krok V jest krokiem akceptacji trudnej prawdy o sobie. Krok V DDA jest kolejnym krokiem na drodze pojednania z samym sobą.
Krok V DDA jest zmierzeniem się z trzema zasadami rodziny dysfunkcyjnej : nie ufaj, nie czuj, nie mów. Osoby, które przeżyły dzieciństwo w rodzinie dysfunkcyjnej mają problemy z mówieniem o swoich uczuciach, o swoich potrzebach oraz swoich pragnieniach. Podstawą do pracy na kroku V jest krok IV. W kroku V wyznajemy czyli mówimy towarzyszowi podróży o tym jakie ważne skutki wywołało nasze dzieciństwo w dysfunkcyjnej rodzinie w naszym dorosłym życiu.

W Kroku V DDA warto zastanowić się jak Twoje cechy dda wpłynęły na Twoje decydujące wybory w dorosłym życiu. Które cechy Twoich wadliwych wzorców przyjaźni, miłości wpłynęły negatywnie na Twoje dorosłe życie. Dla wielu osób z syndromem DDA źródłem wielu istotnych błędu było zdeformowane postrzeganie otaczającego świata, czy działań innych ludzi i Boga określane często jako błędy poznawcze. Błędy w życiu DDA mogą mieć wiele przyczyn. Na podejmowane decyzje może wpływać zarówno niskie poczucie wartości jaki i prokrastynacja, perfekcjonizm, tłumienie emocji czy nawet nałogowe regulowanie emocji za pomocą zakupów czy zajadania emocji. Wyznanie istoty swoich błędów drugiemu człowiekowi i Bogu to kolejny krok na drodze Twojej zmiany. Jeszcze jedna sugestia dotycząca Kroku V DDA.

Krok V DDA zachęca do potrójnego wyzwania swoich błędów: przed samym sobą, przed przewodnikiem duchowym, przed Bogiem jak kolwiek Go rozumiesz.  Te trzy wyznania istoty swoich istotę swoich błędów są całością. Nie wystarczy wyznać istotę swoich błędów przed samym sobą. Ważne dla zdrowienia  jest  wyznanie swoich błędów drugiemu człowiekowi i Bogu. Wyznanie istoty swoich błędów warto uczynić przed osobą, która zna Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA. Krok V DDA jest kolejnym krokiem zdrowienia i budowania swojej samoświadomości na Programie DDA.

Pytania do Kroku V DDA/DDD:
1. Które cechy DDA najbardziej przeszkadzają w Twoim życiu?
2. Jak porzucenie w dzieciństwie wpłynęło na Twoje dorosłe życie?
3. Jak rozumiesz określenie “istota błędów”?
4. Jak cechy lustrzane DDA wpłynęły na Twoje życie?
5. Jakie wartości duchowe odkryłeś w kroku V DDA?

error: Content is protected !!