Artykuły o DDA

Mity na temat Programu DDA

W środowisku osób zdrowiejących na Programie DDA krąży wiele mitów na temat Programu DDA. Dzisiaj przedstawię kilka najbardziej popularnych mitów:
Mit 1 – Zdrowienie na Programie DDA jest szybkie
Prawda: Wiele osób przychodzi na mitingi DDA z przekonaniem, że szybko wyzdrowieją uczęszczając na mitingi DDA. Obowiązkiem weteranów DDA jest przypominać, że zdrowienie z syndromu DDA jest procesem długotrwałym i czasochłonnym. Z doświadczenia wielu członków wspólnoty DDA zdrowienie na Programie DDA trwa co najmniej 5 lat.
Mit 2 – Zdrowienie na Programie DDA jest procesem przyjemnym
Prawda: Zdrowienie na Programie DDA wymaga spotkania się z wieloma trudnymi emocjami jak poczucie wstydu, poczucie winy, złość, gniew, poczucie krzywdy. Źródłem tego mitu jest fałszywe przekonanie, że można szybko zmienić nawyki, schematy myślenia, podstawowe przekonania życiowe. Doświadczeni członkowie wspólnoty DDA wiedzą, że proces zmiany nawyków, zmiany myślenia oraz przekonań trwa latami i towarzyszą często spotkania z trudnymi emocjami. Wiele osób oczekuje, że uczęszczanie na mitingi szybko poprawi im nastrój i samopoczucie. Wiele osób doświadcza poprawy nastroju podczas mitingu ale nigdy przyjemne pozytywne emocje pojawiają się u wszystkich uczestników mitingu DDA.
Mit 3 – Zdrowienie na Programie DDA nie wymaga wysiłku
Prawda: Osobom przychodzącym na mitingi wydaje się często, że wystarczy wykonać w życiu drobne zmiany i można bez większego wysiłku wyzdrowieć. Jednym ze źródeł takiego myślenia jest brak autentycznej pracy na Programie DDA lub powierzchowne przerabianie Programu DDA na skróty. Zdarzają się mitingi, gdzie unika się tematów trudnych w obawie przed rezygnacją nowicjuszy z dalszego uczestnictwa w mitingach. Z drugiej strony wszystko co trudne wymaga systematycznego wysiłku pracy na Krokach i Tradycjach DDA. Podczas wielu spikerek nie porusza się problemu wysiłku na programie DDA.
Mit 4 – Program DDA to tylko Program 12 Kroków DDA
Prawda: Program DDA to Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA. W praktyce szybko znikają grupy DDA, gdzie nie pracuje się z tekstami Tradycji DDA. Jedną z przyczyn pomijania Tradycji DDA na mitingu jest pragnienie szybkiego przerobienia Kroków DDA. Kroki DDA zawierają narzędzia i sugestie jak ma wyglądać indywidualna droga zdrowienia osoby z syndromem DDA. Tradycje DDA zawierają wskazówki jak ma funkcjonować i działać grupa DDA. Tradycje DDA pomagają zrozumieć Kroki DDA a Kroki DDA uzupełniają rozumienie Tradycji DDA. Wszystkie Kroki DDA zostały napisane w liczbie mnogiej bo nikt nie zdrowieje samotnie. Tradycje DDA opisują jak zbudować i utrzymać jedność wspólnoty DDA, która jest warunkiem zdrowienia.
Mit 5 – Program DDA to Program tylko dla młodych ludzi
Prawda: W mitingach DDA uczestniczą osoby w różnym wieku. Wielu czterdziestolatków lub pięćdziesięciolatków uczestniczy w mitingach DDA. Niektórzy z nich pracują na Krokach i Tradycjach DDA i widzą duże pozytywne zmiany w swoim życiu. Problemem nie jest twój wiek a brak motywacji. Nie każda osoba z syndromem DDA/DDD w tym samym wieku odkrywa, że ma syndrom DDA/DDD. Wielu dedeowiczów mówi, że nigdy nie jest za późno na zdrowienie na Programie DDA.

error: Content is protected !!