Artykuły o DDA

Tradycja I DDA

Tradycja I DDA: Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; uzdrowienie każdego z nas zależy od
jedności wspólnoty DDA.

Tradition I ACA: Our common welfare should come first; personal recovery depends on ACA unity.

Tradycja I DDA mówi, że nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; uzdrowienie każdego z nas zależy od jedności wspólnoty DDA. Na każdym mitingu DDA czyta się tradycje DDA? Kiedyś zastanawiałem się po co czyta się te tradycje skoro tak niewiele osób się do nich odnosi i jeszcze mniej je stosuje. Kluczowe jest zrozumienie podstawowej prawdy, że istnienie grupy DDA jest dobrem. Później zaczyna sie rozumieć, że istnienie wspólnoty DDA jest dobrem. Jeszcze później ludzie zaczynają rozumieć, że istnienie grupy DDA jest wspólnym dobrem. Uważam, że stawianie pytań rozwija. Dawanie gotowych odpowiedzi zwalnia z myślenia i odpowiedzialności za swoje życie i za grupę DDA. Zamiast szczegółowo opisywać o czym mówi Tradycja I DDA zachęcam do refleksji nad kilkoma pytaniami w temacie Tradycji I DDA.

  1. Czy jest dla Ciebie dobro wspólne?
  2. Czy potrafisz odróżnić dobro wspólne od dobra osobistego?
  3. Co znaczy dla Ciebie sformułowanie jedność wspólnoty DDA?
  4. Czy jedność jest dla Ciebie wartością?
  5. Co znaczy dla Ciebie sformułowanie budowanie jedności w życiu?
  6. Co niszczy jedność grupy DDA?
  7. Co jestem zrobić dla jedności grupy DDA?
  8. Czy czytanie literatury buduje jedność grupy DDA?
error: Content is protected !!