Artykuły o DDAZdrowienie

Słowniczek DDA

Wiele osób trafiających pierwszy raz na miting grupy DDA słyszy nowe słowa związane ze wspólnotą DDA.

Miting DDA – spotkanie osób z problemem DDA/DDD prowadzone zgodnie z duchem Tradycji DDA

Miting spikerski (spikerka) – miting DDA podczas którego jedna lub kilka osób dzielą swoim doświadczeniem zdrowienia na Programie DDA. Podczas mitingu spikerskiego spiker lub spikerzy mogą dzielić się doświadczeniem zdrowienia na całym programie, na kilku krokach DDA lub tylko z jednego kroku DDA.

Grupa DDA – grupa kilku lub kilkunastu osób, które regularnie spotykają się na cotygodniowych mitingach DDA w celu udzielania sobie wzajemnego wsparcia w zdrowieniu z syndromu DDA/DDD

Syndrom DDA – zespół uświadomionych lub nieświadomych nawyków, schematów myślenia oraz zachowań dorosłej osobej wynikających z wychowania w dysfukcyjnej rodzinie.

Program DDA – Program 12 Kroków i 12 Tradycji DDA

Intergrupa DDA – dobrowolne zrzeszenie grup DDA z danego terenu

Region DDA – dobrowolne zrzeszenie intergrup DDA

Rzecznik Grupy DDA – przedstawiciel grupy DDA, który troszczy się o właściwą organizację oraz przebieg mitingów DDA oraz wspiera działania innych służb w grupie DDA

Skarbnik Grupy DDA – osoba wybrana przez grupę DDA, która troszczy się o finanse grupy DDA.

Mandatariusz Grupy DDA – przestawiciel grupy DDA na spotkania intergrupy DDA z prawem głosowania.

Herbatkowy – osoba z grupy DDA, która zajmuje się przygotowaniem napojów zimnych (woda mineralna) lub gorących (kawa, herbata, mięta) dla uczestników mitingu DDA

Oficjalna Literatura Wspólnoty DDA – literatura światowej wspólnoty DDA zatwierdzona na światowe służby wspólnoty DDA (ACA).

error: Content is protected !!