Tradycje DDAZdrowienie

Tradycja VII DDA

Tradycja VII DDA
Każda grupa DDA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z
zewnątrz.
Tradition VII ACA
Every ACA group ought to be fully self-supporting, declining outside contributions.

Tradycja VII DDA przypomina, że jednym z warunków niezależności grupy DDA jest samowystarczalność finansowa grupy czyli finansowanie grupy DDA z dobrowolnych składek uczestników mitingu DDA. Tradycja VII przestrzega przed przyjmowaniem dotacji z zewnątrz czyli od firm prywatnych, urzędów, stowarzyszeń czy fundacji. Celem Tradycji VII DDA jest ochrona niezależności grup DDA i anonimowości uczestników mitingu DDA. Tradycja V przypomina, że podstawowym celem istnienia grupy DDA jest niesienie posłania DDA a Tradycja VII DDA mówi kto składa się na utrzymanie grupy DDA. Tradycja VII przypomina, że każda grupa DDA powinna być samowystarczalna pod kątem finansowym.

Wielu dedeowiczów zastanawia się na co powinny być wydawane pieniądze z kapelusza grupy DDA. Uważam, że pieniądze z kapelusza grupy DDA powinny być wydawane w pierwszej kolejności na niesienie posłania DDA czyli na opłacenie sali mitingowej, na druk materiałów i ulotek, zakup literatury dedeaowskiej, na utrzymanie strony internetowej grupy DDA i adresu internetowego, na utrzymanie telefonu grupowego. Środki z kapelusza mogą być też wydawane na zakup kawy, herbaty oraz ciastek.

Moim zdaniem ważne jest to, aby na mitingu dedeowskim była gorąca herbata lub kawa, woda mineralna i ciastka, bo tworzy to rodzinną atmosferę. Ważnym elementem dbania o finanse grupy DDA jest utworzenie funduszu rezerwowego na czas, kiedy będzie mniej uczestników mitingu DDA. Tradycja VII DDA przypomina uczestnikom o odpowiedzialności za grupę DDA. Zgodnie z Tradycją VII DDA grupę DDA utrzymują uczestnicy mitingu, ale datki do kapelusza na mitingu są dobrowolne. Dobrą praktyką w grupie DDA/DDD jest wybór spośród uczestników mitingu skarbnika, który dba o finanse grupy czyli prawidłowym rozliczaniem wpływów z kapelusza i wydatków grupy DDA/DDD.

Aktualizacja 7.07.2021r.

#Tradycje DDA

#Tradycja VII DDA

error: Content is protected !!