Psychoterapia DDA

Zamrożenie uczuć u DDA

Wiele osób z problemem DDA wiele lat swojego dorosłego życia spędza nie kontaktując się ze swoimi emocjami lub uczuciami. Zostali oni wytrenowani w rodzinie dysfunkcyjnej, że nie wolno wyrażać swoich emocje zarówno słowami jak i gestami ciała. Dysfunkcyjnym rodzicom przeszkadzało, gdy dziecko okazywało radość jak i smutek.

Uzależnionemu rodzicom przeszkadzała zarówno radość dziecka z zabawy ale też smutek dziecka wynikający z braku zaspokojenia potrzeb dziecka. Objawem zamrożenia uczuć u osoby z syndromem DDA jest częste odczuwanie przygnębienia, brak świadomości swoich uczuć, trudności w rozpoznawaniu uczuć, płytkie relacje z bliskimi osobami. Dorosłe dziecko alkoholika często nie potrafi rozpoznać ani nawet opisać podstawowych emocji.  Według Paula Ekmana człowiek przeżywa sześć podstawowych emocji: szczęście, smutek, wstręt, strach, zaskoczenie, gniew.

Istnieje wiele teorii psychologicznych dotyczących mechanizmów powstania emocji oraz roli emocji w życiu człowieka. Według Roberta Plutchika istnieje 8 pierwotnych emocji: radość (joy), oczekiwanie (anticipation), złość (anger), wstręt (disqust), smutek (sadness), zaskoczenie (surprise), strach (fear), akceptacja (acceptance). W internecie można znaleźć inne nazwy tych 8 pierwotnych emocji jak na przykład: radość, przeczuwanie, gniew, odraza, smutek, zaskoczenie, strach, zaufanie. Często podczas warsztatów rozwoju osobistego lub psychoterapii omawiane jest tzw. koło emocji, które pokazuje związki pomiędzy poszczególnymi emocjami.

#zamrożenie emocji

#nazwy emocji

#emocje

error: Content is protected !!