Program DDA

Dla kogo jest Program DDA?

Wielu osobom, które trafiają do grupy DDA wydaje się, że grupa DDA pomaga tylko dorosłym dzieciom z rodziny z problemem alkoholowym. Praktycznie od samego początku istnienia wspólnoty DDA na świecie grupy DDA pomagały dorosłym osobom z rodzin dysfunkcyjnych określanych akronimem DDD. W rozmowach z osobami syndromem DDD okazało się, że mają te same problemy jak DDA nawet jeśli nie było w ich domu rodzinnym problemu alkoholowego. W Wielkiej Księdze DDA w rozdziale o Kroku I jest napisane, że na Programie DDA zdrowieć mogą osoby, które miały rodzica uzależnionego, rodzica hipohondrycznego, rodzica perfekcjonistę, rodzica stosującego surowy lub wojskowy stylu wychowania, rodzica zaburzonego emocjonalnie. Na programie DDA mogą zdrowieć dzieci rodziców prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych oraz dzieci z domów dziecka. W literaturze psychologicznej rodziną dysfunkcyjną określa rodzinę, która nie wypełniała we właściwy sposób swoich funkcji wobec dzieci. Mogło to być spowodowane uzależnieniem jednego lub dwojga rodziców, istnieniem przemocy psychicznej lub fizycznej w rodzinie, chorobą psychiczną lub fizyczną jednego z rodziców lub członka rodziny, rozpadem relacji małżeńskich, rozwodem rodziców,emigracją lub długotrwałym wyjazdem do pracy jednego z rodziców, skrajnym ubóstwem rodziny, fanatyzmem religijnym jednego z rodziców.

error: Content is protected !!