Lustrzana lista przeciwieństw / „Inna” lista cech DDA

Lista Reakcji Upozorowanych (mechanizm obronny); „To mi się nigdy nie przydarzy” 1. Aby przykryć nasz lęk wobec ludzi, a także strach przed izolacją, sami niestety staliśmy sięsilnymi autorytetami, osobami, które odstraszają innych i doprowadzają ich do wycofywaniasię. 2. Aby uniknąć zaplątania i uwikłania się w relacjach z innymi ludźmi oraz utracenia własnejtożsamości w tym procesie, staliśmy się bezwzględnie samowystarczalni. Gardzimyaprobatą innych. 3. Naszą złością i groźbą poniżającej krytyki odstraszamy inne osoby. 4. Dominujemy nad innymi i porzucamy ich, zanim oni porzucą nas lub całkowicie unikamywszelkich relacji z osobami o osobowości zależnej. Aby uniknąć zranienia, izolujemy się iodcinamy od innych, tym samym porzucając samych siebie. 5. Przeżywamy swoje życie z pozycji… Read More

Continue Reading

Cechy DDA/DDD…

Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (funkcje rodzicielskie spełniane w tych rodzinach sposób chory lub wcale) łączą podobne cechy. Oto lista niektórych z tych cech opracowana przez amerykańskich specjalistów z Couerstone Institut. DDD nie wie, co jest normalne, musi zgadywać. W jego domu nic nie działo się zwyczajnie, świat nieustannie chwiał się w posadach. Trudno mu przeprowadzić swe zamiary od początku do końca. Zapala się do pomysłu, ale nie wie, jak dojść do celu. Kłamie, choć mógłby mówić prawdę. W dzieciństwie nie wiedział, za co będzie ukarany lub nagrodzony, kłamie więc „na wszelki wypadek”. Ocenia siebie bezlitośnie, ma poczucie małej wartości lub kompletnej bezwartościowości. Nie wierzy, że można go cenić za… Read More

Continue Reading