Kilka słów o Wspólnocie DDA? 

Wspólnota DDA to światowa wspólnota mężczyzn i kobiet, których dzieciństwo przebiegało w rodzinie z problemem alkoholowych lub w inny sposób dysfunkcyjnych rodzin. Podczas lokalnych mitingów dzielą się oni swoim doświadczeniem dorastania w rodzinach, skutkami przeżycia dzieciństwa w dysfunkcyjnej rodzinie w dorosłym życiu oraz swoim doświadczeniem zdrowienia z syndromu DDA.

Czytaj dalej
error: Content is protected !!