Wykłady profesora Jerzego Mellibrudy o DDA, współuzależnieniu i przemocy w rodzinie…

Dzisiaj polecam interesujące i wciąż aktualne wykłady prof. Jerzego Mellibrudy o tematach bardzo bliskich wielu DDA: Krzywda i wybaczanie Jak sobie radzić z problemami w bliskich związkach Przemoc w rodzinie Przemoc wobec dzieci Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi Pułapka uzależnienia Współuzależnienie Dziecko w rodzinie alkoholowej Polskie problemy alkoholowe

Continue Reading